کلید واژه : پنجمین نمایشگاه شبیه‌نامه‌های دست‌نوشت دوره قاجار


خانه‌تئاتر برگزار می‌کند :

برپایی نمایشگاه ‌« به روایت‌نسخه‌خوانان »


پنجمین نمایشگاه شبیه‌نامه‌های دست‌نوشت دوره قاجار از 15 تا 26 شهریورماه از سوی خانه‌تئاتر برگزار می‌شود. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط‌عمومی خانه‌تئاتر، پنجمین نمایشگاه «به روایت‌نسخه‌خوانان» در هفته سوم شهریورماه در خانه‌هنرمندان ایران ب ...