کلید واژه : پیام تسلیت ارمغان بهداروندپیام تسلیت مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی به اتابک نادری


مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران در پیامی درگذشت پدر اتابک نادری، مدیر هماهنگی تئاتر استان‌های اداره کل هنرهای نمایشی را تسلیت گفت. به گزارش تئاتر فستیوال ، در پیام ارمغان بهداروند آمده است: «با تسلیم به مشیت الهی ، درگذشت پدر ارجمند حضرتعا ...