کلید واژه : ژاپن


تئاتر فستیوال
نگاهی به نمایش های بخش بین الملل تئاتر فجر :

ژاپنی‌ها با نمایش “سفید” به جشنواره تئاتر فجر آمدند


ژاپنی‌ها  با نمایش«سفید» در بخش بین‌الملل سی وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور دارند. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش«سفید» به کارگردانی کوکوونا کاری از گروه تئاتر «سیرو- اِی» است که مبتنی بر حرکت است. عوامل اجرایی این نمایش به شرح ز ...