کلید واژه : کالون و قیام کاستلیوننمایش «کالون و قیام کاستلیون» تمدید شد


نمایش «کالون و قیام کاستلیون» به کارگردانی آرش دادگر به درخواست مخاطبان تمدید شد. به گزارش تئا‌تر فستیوال ، «کالون و قیام کاستلیون» که از ۹ آذرماه به صحنه رفته و قرار بود یک ماه اجرا داشته باشد، با استقبال هنرمندان و مخاطبان تئا‌تر روبرو و در ...

آرش دادگر : می خواهیم در ذهن تماشاگر طوفان به پا کنیم


آرش دادگر، کارگردان نمایش «کالون و قیام کاستلیون» با تاکید بر این‌که گروه نمایشی او نیازی به اثبات خود ندارد، ایجاد تحول و طوفان ذهنی مخاطب را دغدغه اصلی خود دانست.  به گزارش تئا‌تر فستیوال ، نشست خبری نمایش «کالون و قیام کاستلیون» با حضور آرش داد ...