کلید واژه : کریستوف مرشیانتئاتر در نقد تئاتر یا وقتی “الهه نمایش” روی صحنه می آید !


نقدی بر نمایش "طوفان" به کارگردانی اصغر نوری و کریستوف مرشیان آنجا که برشت با خلق متد و شیوه ای نوین ، ساختار شکنانه و غیر معمول زمان خود ، به جنگ تئاتر در اشکال ارسطویی و یونانی اش رفت و آنجا که تئاتر را نه ابزاری برای استغراق مخاطب و سحر و ج ...

” توفان ” مشترک ایران و فرانسه در جشنواره بین المللی شکسپیر


اجرای نمایش "توفان"؛ کار مشترک ایران و فرانسه در جشنواره بین المللی شکسپیر فرانسه به روی صحنه می رود .   به گزارش  تئاتر فستیوال ، گروه "تئاتر 88" با همکاری کمپانی تئاتر سیکومور فرانسه ، اقتباسی از نمایشنامه "توفان" را به کارگردانی مشترک اصغر ن ...