کلید واژه : کریسمس


تئاتر فستیوال
به یاد لوون هفتوان دوست داشتنی که دیگر در میان ما نیست؛

دیگر کسی آن سوی خط نیست


آخرین باری که صدایش را شنیدم بر می گردد به سه سال پیش. در همین روزهای دی ماه بود که برای تبریک میلاد حضرت مسیح و سال نو میلادی شماره اش را گرفتم و پس از چند بوق کوتاه جواب داد. مانند همیشه گرم و دلپذیر و خوش صحبت بود. حال و احوال کردیم و برای ...

تئاتر فستیوال
به بهانه فرا رسیدن کریسمس و سال نو میلادی :

فرصتی برای سلامی دوباره


خیلی وقت ها برای اینکه بخواهیم تلفن را برداریم و شماره دوستان و عزیزان مان را بگیریم تا از احوال شان باخبر شویم و به آن ها یادآوری کنیم که به یادشان هستیم و دوست شان داریم ، دنبال بهانه می گردیم . در این چند روز اخیر یکی از بهانه های من  و همکار ...