کلید واژه : کیانوش عیاری


تئاتر فستیوال

نمایش “بیدارى خانه نسوان” تمدید شد


نمایش "بیدارى خانه نسوان" نوشته حسین کیانی و کارگردانی سیده شقایق هاشمی پور اصیل تمدید شد . به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش "بیدارى خانه نسوان" نوشته حسین کیانی و کارگردانی سیده شقایق هاشمی پور اصیل ، که روز 13 بهمن به روی صحنه رفته، و بنا بود ...