کلید واژه : کیمیا آژیراک


تئاتر فستیوال
در مصاحبه اختصاصی با تئاتر فستیوال :

هنگامه سنجر : امیدوارم از طریق این جشنواره آیین ها ماندگار و نسل به نسل منتقل شود


نمایش "مجلس قربانی سنمار" نوشته بهرام بیضایی و به کارگردانی هنگامه سنجر یکی از نمایش هایی بود که در نخستین روز از نوزدهمین جشنواره نمایش های آیینی و سنتی در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفت . به همین بهانه خبرنگار تئاتر فستیوال گفت و گوی ...