کلید واژه : گروه تئاتر واحه


تئاتر فستیوال

برگزاری چهار نشسست تخصصی در تئاتر شهر


چهار نشست تخصصی در چهارمین پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی توسط گروه تئاتر «واحه» در تالار قشقایی تئاتر شهر برگزار می شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، در هفته پیش رو چهار نشست تخصصی در چهارمین پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی توسط گروه تئاتر « ...

تئاتر فستیوال

جزییات چهارمین پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی اعلام شد


گروه تئاتر «واحه» از نهم تیرماه با اجرای سه نمایش و برپایی چند کارگاه آموزشی و برنامه سخنرانی در تالار قشقایی مستقر خواهد شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، جزییات اجرای چهارمین پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی که از نهم تیر ماه با حضور گروه تئاتر ...