کلید واژه : گزارش تصویری نمایش «دیده بانان»گزارش تصویری نمایش «دیده بانان»


گزارش تصویری نمایش «دیده بانان» به کارگردانی دکتر محمدرضا خاکی به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش «دیده بانان» نوشته ی پیر روبر لوکلرک و کارگردانی دکتر محمدرضا خاکی  تا 9 دی ماه در سالن چهارسو روی صحنه است. در این نمایش وحید نفر، علیرضا ناصحی، ...