کلید واژه : گزارش تصویری نمایش لکهگزارش تصویری نمایش «لکـــه»


نمایش لکه به کارگردانی غزل نعیمی روز گذشته ، یکشنبه 18 آبان ماه ویژه ی اصحاب رسانه به روی صحنه رفت. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش «لکه» به نویسندگی امیر گیل و کارگردانی غزل نعیمی ، اولین اجرای خود را یکشنبه 18 آبان ماه ویژه ی اصحاب رسانه در س ...