کلید واژه : گزارش تصویری نمایش همان همیشگی


تئاتر فستیوال

گزارش تصویری نمایش “همان همیشگی” / دنیای وارونه ی نادر


گزارش تصویری نمایش "همان همیشگی" به کارگردانی یاشار بیک زاده به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش "همان همیشگی" به نویسندگی ریما رامین فر و کارگردانی یاشار بیک زاده در تماشاخانه سه نقطه به روی صحنه می رود . رامین جعفری، هدی تورنگ، یاشار بیک زاده در ...