کلید واژه : گزارش تصویری نمایش « همه دزدها که دزد نیستند »گزارش تصویری نمایش « همه دزدها که دزد نیستند »


گزارش تصویری نمایش « همه دزدها که دزد نیستند » به کارگردانی سامان ارسطو به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش « همه دزدها که دزد نیستند » به نویسندگی  داریو فو و ترجمه جمشید کاویانی به کارگردانی سامان ارسطو در تماشاخانه استاد مشایخی از 3 دی ماه به رو ...