کلید واژه : یادداشتی بر نمایش رضا جعفرمدار


تئاتر فستیوال

غلبه فرم بر محتوا در “ملکه زیبای لینین”


یادداشتی بر نمایش "ملکه زیبای لینین" به کارگردانی رضا جعفرمدار نمایش "ملکه زیبای لینین" نمایشی خوب و موفق که توانسته است مخاطب خود را راضی از سالن نمایش خارج کند . مارتین مک دونا نویسنده ایرلندی این نمایشنامه را با تاکید بر مفاهیم انسانی و تح ...