کلید واژه : یادداشتی بر نمایش گنبدگاه


یادداشتی بر نمایش "گنبدگاه" به کارگردانی هرش آرمند :

” گنبدگاه ” ی ، بدون چارچوب و میزانسن


یادداشتی بر نمایش " گنبدگاه " به طراحی و کارگردانی هرش آرمند به بهانه ی اجرا در سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر پیش از اجرای نمایش “ گنبدگاه ” به تماشاچیان اعلام می شود می توانند در هر کجای سالن که دوست دارند بنشینند ، بایستند و یا در ...