کلید واژه : یوسف میرازیی


تئاتر فستیوال

“مورچه ای که راه خانه اش را گم کرده بود” بر صحنه ی تماشاخانه سه نقطه


اجرای عمومی نمایش "مورچه ای که راه خانه اش را گم کرده بود" در سالن شکیبایی تماشاخانه سه نقطه آغاز شد . به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی مدرسه تئاتر و تماشاخانه سه نقطه، اجرای عمومی نمایش "مورچه ای که راه خانه اش را گم کرده بود" با ...