آبگوشت زهرماری


تئاتر فستیوال
: آرش آبسالان
: حسین اسدی
: عبد بناری، الهام چنانی، علی نبی پور، میلاد سعیدی، عقیل جماعتی، زینب فخار، امیرمحمد شماسی
محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
دوره اجرا: ۲۰ آذر تا ۰۶ دی ۱۳۹۸
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: عقیل جماعتی
: امیرحسین شفیعی
: عماد عرب زاده، علی قائدزاده، مسعود نسیمی
: اسماعیل رضایی
: حسین اسدی
: محمدصادق زرجویان
: محمدصادق زرجویان، علی غیاثوند، پویا هاشمی
: الهام چنانی
: الهام زارعی
: حسین اسدی
: ناصر ارباب

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.