آدم آدم است


تئاتر فستیوال

: برتولت برشت
: حبیب الله دانش
: حسن برجکی، فرزانه جمال زاده، پیام حقی، فریبا رسولی، علی اصغر زارعی، محمدرضا صالحی، صادق طالعی، عباس طباطبایی، حسن فضلی، نگار محمدزاده، عباس نورمحمدی، فریبرز واحدی

 

محل اجرا: تالار مولوی – سالن بزرگ
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  جمعه ۱۸ فروردین ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۸۵ دقیقه
بهای بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: امین موید
: فریبرز واحدی و حمید انصاری
: معصومه پاسیار
: صادق حسین و محسن حسین
: پیام حقی

داستان شخصی ساده دل به نام گالی گی است که قدرت نه گفتن ندارد و یک روز که به قصد خرید ماهی از منزل خارج شده در دردسر بدی می افتد.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.