آلفرد


تئاتر فستیوال

: پاسکال نوواکی
: هادی عامل
: (به ترتیب ورود به صحنه) پوریا پورسرخ، نادر فلاح، مونا کرمی و رابعه اسکویی
محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
دوره اجرا: فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۲۱:۳۰
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان

: هومن حسین زاده
: فرشته قاسم پور
: حامد ادوای
: علی روحانی
: مژگان عیوضی
: امیر قادری
: وحید میثاقی
: ماهان شهیدی زاده
: علی رضایی
: سارا حدادیyou studio
: امیر خدامی
: فاطمه محمدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.