آمیگدال


تئاتر فستیوال

: مجتبی بستان پیرا
: نسیبه جمشیدی شاهرودی، امید لطفی پور، مینا محمدیان فر، پریسا دولتی، امین حاجبی
 محل اجرا: تالار محراب – سالن کوچک
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
  ۰۸ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۲۰:۰۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: مجتبی بستان پیرا
: نرگس مداح
: آرزو دهقانی
: امیر زمردی
: پریسا دولتی
: بهروز حبیب زاده
: حسام باصره
: محمد اکبری زاده کهتکی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.