آپرکات


: محمدرضا قلی پور
: بهروز بقایی، فرشته فرشاد، عماد عابدی، سوده ازقندی
: نشر آواژ
محل اجرا : خانه نمایش مهرگان – سالن یک
  ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان
شماره تماس جهت هماهنگی: ۰۹۳۰۴۹۶۱۹۵۱
: منوچهر والی زاده و زهرا داوودنژاد
: محمدرضا قلی پور
: فرناز یحیی پور
: هوشنگ قلی پور و فرزاد پذیرش
: گروه طراحی لباس نگار
: محمدعلی ضرابی
: رضوان فتحی پور
: کیاوش مُشکبو
: ایمان میقانی، مهرشاد فردوسی
: محمد ابوطالبی
: حسین قلی پور
: رضا سکوتی
: زهرا قاسمی، مریم آزادی، ماندانا قابلی، پریسا کامیاب
: فیلم های عزیز میلیون دلاری و راکی
: ایمان میقانی، سروناز امینی و پژواک سراج
: مهدیه شاهمرادی، مهدیه صیاد، محمد بروغنی، مصطفی رفعت

تو راند آخر، با یه آپرکات گذاشتم تو فک زندگی، الان پهن شده کف زمین، من دیگه وا می سم کنج رینگ به شمارش داور گوش می‌دم.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.