اتاق ورونیکا


: آیرا لوین
شهرام زرگر
مُنا رمضانی
: رامونا شاه، حمید رحیمی، مرضیه موسوی، افشین حسنلو، سارا مصطفوی نسب
: علی شاهانی
محل اجرا: تالارحافظ
 خیابان حافظ، خیابان استاد شهریار، روبروی تالار وحدت، سالن حافظ
تلفن :۶۶۷۵۶۰۴۳
  از ۲۳ خرداد
 ۲۱:۰۰
بها بلیت: از ۳۵۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ تومان

گروه طراحان
: ماریا حاجیها
: رضا خضرایی
: منا رمضانی
: مهرناز عباسی
: داتیس اسکندری
: مریم دیهول

: مجتبی عاشوری، رعنا معینی، فاطمه ملااحمدی
: دیاکو خاکی
: یوسف موسوی
: مهدی مهرانی

: فراز اسدی
: مهران عشریه
: استودیو آذرنقش ( رضا ولی زاده. یوسف علیزاده)
: میثم تحریری
: احمدرضا حجارزاده
: امیر پارسائیان مهر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.