اتاق پرو


تئاتر فستیوال

: نغمه نوذری
: محمدرضا عیوضی، ایمان اصفهانی، نسترن ابراهیم زاده، نگین سرتیپی
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۱
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا: ۱۲ آذر تا ۱۵ دی ۱۳۹۸
  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
: نغمه نوذری
: هومن نخبه زعیم، محمدرضا محمدی
: سپهر اقبال پور، هیوا دانش پور
: آیریک صنایع
: روناک مبل
: آیریک صنایع
: وانیا دانش پور
: پروین شفیعی نژاد
: سیاوش مرادیانی
: فرزاد احدی
: نغمه کاشانی
: مهدی پیرزمان
: نیما حنانه
: شیوا خاشاکی، آیریک صنایع
: علیرضا لرک
: بیتا پرش کولی، نگار امیری
: رضا بابا، پوریا جعفری
: وی کمپانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.