از آن همه سکوت که فریادش را کسی نشنید


تئاتر فستیوال

: علی قادری
: سید وحید میریونسی
:امیر لطفعلی، مهران وزیری، امیرحسین حسینیان، مرتضی اسلامی، علی اکبر آخوندی، محمد اقدم نژاد، محمدرضا جمال، مسعود بهارلو، محمدحسین کاشانی، ایمان آشتیانی، محمدجواد عطاران، محمدحسین حاجی محمد علی، حسن کنی
محل اجرا:  حوزه هنری – تالار سوره
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تالار سوره
تلفن: ۸۸۸۹۲۰۰۱-۵
  ۰۳ تا ۱۲ اسفند
  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
تماشای این اثر رایگان است
:مهدی زعفرانی
: محمدرضا جمال
: هادی فکری
: مهدی کتابچی، علی سعیدا
: محمد خوانین زاده
: محمدجواد صادقی
: حمید افشردی
: شاهین نجمی، علی شفیعی
: سید حسین تنها، امیر ناصح
: سید محمد رضا جباری، محمد رضا کریمی
: علیرضا دست افکن
: محمدصادق جعفری، حمید کلاهدوز، مهدیار حمدی، سهیل جعفری، امیررضا کریمی، مهدی مرتضوی
: سید مهدی موسوی
: محمد اسماعیل حوری، محمد علی دهقان
: محمدعلی طالقانی، احسان احدی
: سید شایان سرکشیکیان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.