از فرداش


تئاتر فستیوال

: دانیال رجبی
:عاطفه جلالی، آریاز ذولفقاری، روشنک رضایی مهر
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
دوره اجرا: ۰۲ تا ۱۷ اسفند
  ۱۷:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: سعید داخ، پریسا محمدی
: الهام بیدارمغز
: ارزو باقری، مژده رقیب دوست
: ابوالفضل مختاری
: هادی سعید پور
: محمد علی رجبی
: نغمه ناطق
: سید محمدصادق سیادت
: اسماعیل حسن پور
: علی زندیه
: آذرخش فرهانی
: شاهد آزاری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.