اسب چشمه


کرم اله سلیمانی
: بهنام مهدی پور، رضا رسولی پور، مرجان آقانوری، نیوشا شیرنگی، نگین آخوندی
: امید کائیدی شادگان
محل اجرا : تماشاخانه دیوار چهارم
  ۱ ساعت
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: محمد بای
: صحرا سعیدی فر
: بهنام مهدی‌پور، صحرا سعیدی‌فر
: آذین سلیمانی
: وحید شفیعی
: مرتضی خلقی، مهشاد حیدری
: علی اعتماد مقدم
: علی بای، احسان بختیاری، محمد بای

یک کارگر اخراجی به نام احمد به دلیل فقر، خانواده‌اش را پنهانی در خانه‌ای سازمانی متعلق به شرکت نفت، اسکان می‌دهد. او معتقد است سکونت در آن خانه حق آن‌هاست. ولی با هجوم غریبه‌ها به خانه، آن‌ها مجبور می‌شوند دست به کار خطرناکی بزنند.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.