است


تئاتر فستیوال

: پرنیا شمس، امیر ابراهیم زاده
: پرنیا شمس
: پروانه ذابح، یاسمن رسولی، ترانه یوسفی، شادی صف شکن، مهتاب کریمی، صدف ملکی، ماهور میرزانژاد
محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 ضلع شرقی چهارراه ولیعصر (تئاترشهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زندوکیل، پلاک ۵۰ (خیابان حافظ، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان رازی، نبش کوچه زندوکیل، پلاک ۵۰)
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
  ۱۵ بهمن تا ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۵,۰۰۰ تومان
: شهاب رحمانی
: نوید محمدزاده
: روح اله زندی فرد
: پوریا اخوان
: علیرضا میرانجم
: لیلا طاهری
: علی میرزایی
: عمران هاشمی
: سید مهدی موسوی تبار
: محسن بنی هاشمی
: سارا اعظم پناه، محمدحسین خسروی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.