اکیپ


محمد صادق خیمه کبود
: محسن آقا قدیری
: (به ترتیب حروف الفبا) امیرحسین بابا اکبری، علی سلیمانی، علی صادقی، علیرضا لطفی زاده، ابوالفضل محمدی کیا
محل اجرا:  تالار مولوی – سالن کوچک
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران
تلفن:۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا : ۱۹ تا ۳۱ خرداد
ساعت اجرا : ۱۹:۳۰
مدت اجرا : ۵۵ دقیقه
بها بلیت : ۳۰,۰۰۰ تومان
: علی رضا لطفی زاده
: مینا غفاری تبار
: پوریا آقا قدیری
: محسن آقا قدیری
: امیرحسین اشرفی
: شکوه شعار
: تینا کچویان
: دانیال ناظرحضرتی
: محسن آقا قدیری
: مریم رودبارانی

پنج دوست، هنگام بازگشت از سفر دچار شک و تردید می‌شوند که بازگشتشان را مبهم می‌کند.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.