این یک کنفرانس از شکست ماست


مهران مرادی
: (به ترتیب حروف الفبا) پوریا شکیبایی، امید شوندی، آرش صفایی، احمدرضا موسوی و اکبر مشکاتی
حنیف سروری
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
  ۱۱ تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸
۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: امیرسپهر تقی لو
: نرگس قربانی
: آتنا نعمتی
: رضا جاویدی، علی تاجیک
: امید سعیدی
: علیرضا بهاری، امیر کرملو
: علی تاجیک
: شیدا زواری
: آرمان رحمانی زاده
: علی تاجیک
: سوگل بهرام پور
: مهران مرادی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.