بازپرس وارد می شود


تئاتر فستیوال
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
  ۲۳ دی تا ۰۲ بهمن
  ۱۹:۱۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: جی.بی پریستلی
: علی علوی نژاد
:(به ترتیب حروف الفبا) پوریا اصلان، شایلین جلالی، آیدا جهاندیده، نکیسا عقبایی، فرشاد کوکبیان، سورن گرم آبادی، ماهان ناصر زارع
: حسین خوانین شیرازی
:فرشاد کوکبیان
: سیاوش شاهمیری
: علی میرجلیلی
: آیدا رضوی
: سهیل حاتمی
: مهران عبدویس
: سیاوش شاهمیری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.