بازی تاج و تخت


تئاتر فستیوال

: محمد جواد بشارت
: امید رهبر، علی فرامرزی، سمیرا علائینی، مهدی اسدی، محمد جواد آقایی، محمد مهدی غروی، مرتضی حفار
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
دوره اجرا: ۱۴ آذر تا ۱۴ دی ۱۳۹۸
  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۱۰۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: محمد جواد بشارت
: کیمیا ناصری
: گوهر یگانه
: مائده ذاکری
: کیمیا حیدری، آرمان حسین نژاد
: سمیرا علائینی
: علیرضا غدیری
: محمد جواد بشارت
: کیمیا حیدری، آرمان حسین نژاد، کیمیا ناصری
: فاطمه ایمانی
: سمیرا علائینی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.