باغ وحش شیشه ای


تئاتر فستیوال

: تنسی ویلیامز
: میکائیل شهرستانی
: محمد قربانی، بهروز عبادی، شیما زادپور، هستی مسلم زاده، سارا رحیمی فرد، زهرا احمدی، مریم مهدی زاده، رضا نادی، داریوش احمدی

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: حمید سمندریان
: مهدی ارجمند
: درسا شهرستانی
: شیرین فرخنده نژاد
: رامونا رادی
: میکائیل شهرستانی
: الهام رضایی
: بهادر باستان حق، بابک حقی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.