بالابر غذا


تئاتر فستیوال

: هارولد پینتر
: علی جهانجونیا
: پیمان رمضانی، علی جهانجونیا
محل اجرا:  خانه نمایش دا
 میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، کوچه ۶/۱ پلاک ۶۶، خانه نمایش دا
تلفن: ۸۸۰۱۶۰۷۴
  ۰۲ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۱۸:۰۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: رضا دادویی
: علی جهانجونیا
: رضا رشیدی اقدم
: پدرام صدقی‌پرور
: آزاده احمدآبادیها
: پوریا محمدی مقدم
: رویا مزروعی
: پدرام صدقی‌پرور، ساحل رحیمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.