بانو آئویی


تئاتر فستیوال
: فاطمه بختیار
: فائزه بختیار، امید اشرفی، رابعه سلیمانی
محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، مرکز تئاتر مولوی
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
  ۱۸ مهر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸
  ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: دکتر سهیلا نجم
: فاطمه بختیار
: مهدی بهبودی
: افسانه قلی زاده
: علی کج باف
: هستی خاندائی
: فائزه بختیار
: مهدی بهبودی
: هستی خاندائی
: فاطمه دلیری
: رکسانا دهری
: حسن شعیبی، محمدحسن بنده خدا
: سید محسن رفعتی
: ابوالفضل کاوندی
: علیرضا لرک
: فائزه کسایی، نسترن نوشاد، فرزاد جمشید دانایی
برداشتی آزاد از نمایشنامه «بانو آئویی» اثر یوکیو میشیما

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.