برلین


تئاتر فستیوال
: آریان رضایی
: رویا دعوتی و محمد هادی عطایی

 

محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: محمد یعقوبی

: بهار کاتوزی
: آریان رضائی
: علی ژیان
: میثم خاوری
: محمد جواد ایزدی
: نازی خوش اخلاق، پریچهر ژیان
: علا شریفی، عاطفه گندم آبادی، الهام سید حدادی
درباره ی نمایش: این نمایش به مسائل پنهان زنان و مردان در رابطه می پردازد و شیوه ی اجرایی آن به صورتی است که تماشاگران هم تبدیل به بازی گرو نمایشنامه نویس می شوند.
این نمایش برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی شود.
ظرفیت این اجرا محدود است اما برای همه ی تماشاگران ( به جز بلیت های خارج از ظرفیت)  صندلی در نظر گرفته می شود در صورت نیاز می توانید برای هماهنگی با شماره ی ۰۹۳۵۴۸۵۹۶۱۳ تماس بگیرید .

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.