بر پهنه دریا


تئاتر فستیوال

:  شهرام مسعودی
:  صباکمالی، علی فتحعلی، علی برجی، علی رضاناصحی و داود داداشی
محل اجرا: فرهنگسرای ارسباران
شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران(هنر)
دوره اجرا:  پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۲۰ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
تلفن: ۲۲۸۷۲۸۱۸-۲۰
:  صبا کمالی
: رضا صابری و سیروس همتی
: سیروس همتی
: محمد(مانی) حق جو
: ارنیکا تئاتر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.