به تونل نزدیک می شوید


تئاتر فستیوال

: مهدی چاکری
: پریسا طهماسب
: پریسا طهماسب
محل اجرا: تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱)
 میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲
تلفن: ۸۸۳۹۴۷۲۵ – ۸۸۳۹۴۷۸۵
  ۰۴ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: نگار امیدعلی
: پریسا طهماسب
: سوره محمدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.