بیگانه در خانه


تئاتر فستیوال

: سید محمد مساوات
: رومینا مومنی‌، محمد علی‌محمدی
محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 ضلع شرقی چهارراه ولیعصر (تئاترشهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زندوکیل، پلاک ۵۰ (خیابان حافظ، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان رازی، نبش کوچه زندوکیل، پلاک ۵۰)
تلفن:۶۶۹۷۹۷۴۱
 دی‌ماه ۱۳۹۸
  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۱۲۰ دقیقه
بها بلیت: ۶۰,۰۰۰ تومان

: روح‌اله زندی‌فرد
: میلاد آریافر
: امید بنکدار
: سیدمحمد مساوات، سیدمحمد مهدی موسوی تبار
: مریم نورمحمدی
: سمانه احمدی مطلق
: امیرحسین الله دادی
: صبا کسمایی
: علیرضا اکبریان
: سیدمحمد مساوات
: مسعود الله‌دادی
: مصطفی فراهانی، عمران هاشمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.