بی پدر


تئاتر فستیوال

: سید محمد مساوات
: حسین منفرد، ابراهیم نائیج، علی حسین زاده، میلاد آریافر، علیرضا گلدهی، کوروش شاهونه

 

محل اجرا: تئاترشهر – سالن قشقایی
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  سه‌شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ تا یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
بهای بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

 

 

: جابر رمضانی
: سید محمد مساوات
: سمانه احمدی مطلق
: تینا بخشی
: صبا کسمایی
: حامد حبیب زاده
: صفا کامدیده
: عسل عباسیان
: امیر قالیچی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.