تابلوی چهارم


شهاب مهربان
شقایق پارسایی
: داود ونداده، ایلیار مومن، امیر کامران
محل اجرا:  تالار مولوی – سالن کوچک
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران
تلفن:۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا : ۰۲ تا ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸
ساعت اجرا : ۱۹:۳۰
مدت اجرا : ۶۰ دقیقه
بها بلیت : ۳۰,۰۰۰ تومان
: آرمان کوچکی
: رضا علوی
: زهرا صارمی
: شیوا منصوری
: ماهک امامی، مهدی مهدوی

پرسیدم تو ام تو باند وحید و خاله و اون شونزده نفری؟ گفت خفه این دفترچه رو برسون به دست ح_ح حالا که چی؟ چه می‌دونم.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.