تسویه حساب


: امیرحجت عباسی
: محمد حسین شهریاری، امیر محمد قیامی، پویا زند
: الناز عباسی
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن:۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا : روزهای شنبه مرداد  ۱۳۹۸
ساعت اجرا :  ۲۱:۳۰
مدت اجرا : ۵۰ دقیقه
بها بلیت : ۳۰,۰۰۰ تومان
: مهدی صادقی
: امین شریفیان
: سید امیرحسین شاهی
: ریحانه حسنی
: علی کشاورز
: مطهره کشاورز محمدیان
: آیدا صنعت کار
: علی کشاورز

دیدار دوستانه یک نویسنده و وکیل مالی اش که چندان دوستانه پیش نمیرود و …

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.