تماشاخانه


تئاتر فستیوال

: مرجان هاشمی نیا، مارال طاهری
: مارال طاهری

 

محل اجرا: تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
خ انقلاب، ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر، جنب داروخانه، پلاک ۱۴۷۸
تلفن: ۶۶۹۷۹۴۶۸، ۶۶۹۷۹۴۷۵
دوره اجرا:  پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ تا دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
: ۰۹۱۲۷۰۶۱۴۹۷

 

: سعید فرخی
: مرجان هاشمی نیا
: فرناز خوشبازان ٬ستاره دولتشاهی
: مرجان هاشمی نیا
: ستاره دولتشاهی
: فائزه سعیدی
: فرشاد قاسمی
: تارا سلامی
: مهران کلوند
: محمد حسین خادمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.