تماشاچی محکوم به اعدام


: ماتئی ویسنی یک
: تینوش نظم جو
سینا میرشمسی
: مجتبی بیات، پویا طاطایی، علی صارمی، تیما تقی زاده، سینا ابهری، الناز ماهرویان، بعثت امامی
: مهکامه سلیمان میگونی
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا : ۲۸ تیر تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
ساعت اجرا :   ۲۱:۳۰
مدت اجرا : ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
بها بلیت : ۴۰,۰۰۰ تومان
: علی شمسی
: سینا میرشمسی
: میثم تحریری
: احسان محیطی
: حسین محمدی، بهرام حاج جعفری زاده
: آرین میرزایی
: تیما تقی زاده
: امیر امیری
: فاطمه پازکی، بعثت امامی
: روزبه سماءآفرین، امیر ملکی

جلسه دادگاهی واقعی اما عجیب برای محکوم کردن متهمی واقعی اما عجیب که به رای دادگاه منجر نمی شود.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.