تیرکمونشاه


تئاتر فستیوال

: آیدین آقازاده
: تیما قاسمیان
: (به ترتیب ورود) امیر عبادی، محمد جابری، رضا رامشی، پرستو گلزارمقدم، یاشار خمسه، روژین صالحی، تیما قاسمیان
محل اجرا: خانه نمایش دا
 میدان فاطمی، خیابان جهانمهر، کوچه۶/۱، پلاک ۶۶، خانه نمایش دا
تلفن: ۸۸۰۱۶۰۷۴
دوره اجرا: ۱۲ آذر ماه تا ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸
  ۲۰:۴۵
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: گروه هنری آتم
: شایان سبزعلی
: امید درویش زاده
: فاطمه زینال زاده
: آیدین آقازاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.