جادوگر درخت انجیر هندی


تئاتر فستیوال
: احسان مجیدی
: ندا نوری، پریا علی محمدی، ریحانه فلاح
محل اجرا: تالار هنر
 میدان هفت تیر، ورزشگاه شیرودی، خیابان شهید مفتح خیابان ورزنده.
تلفن: ۸۸۸۴۷۲۷۲ – ۸۸۳۰۶۶۴۰
دوره اجرا: ۰۱ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۱۸:۰۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: احسان مجیدی
: فرید نوایی
: الهه میرزایی، هانیه زحمتکش (گروه خنده باران)
: کیوان ضیاپور
: حسین تبریزی
: رامین کهال زاده
: آزاده فرهنگیان
: پریا علی محمدی
: محمد نوحیان
: ابوالفضل صحت، ارغوان خادم
: فاطمه سادات حسینی
: مهدی قلعه

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.