جنایات و مکافات


رضا ثروتی
: بابک حمیدیان، آتیلا پسیانی، طناز طباطبایی، مهدی سلطانی، مینا ساداتی، پیام دهکردی، پانته آ بهرام، اصغر پیران، بهناز جعفری
: ماهان (علی) حیدری
محل اجرا: تالار وحدت
خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار ، تالار وحدت
تلفن: ۶۶۷۳۱۴۱۹ ، ۶۶۷۰۵۱۰۱
دوره اجرا: از ۱۹ خرداد ماه ۹۸ تا تیر ماه
ساعت اجرا: ۱۸
 ۱۵۰ دقیقه
بها بلیت :  از ۸۰ هزار تومان تا ۱۶۰ هزار تومان

: روح الله زندی
: سعید مسرور
: آرش فصیح
: سارا خالدی
: رضا ثروتی

راسکلنیکف دانشجویی ست که ناخواسته مرتکب قتلی شده از آن پس دچار اختلالات روانی گشته در نهایت خود را تسلیم پلیس می نماید.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.