جنگنامه غلامان


بهرام بیضائی
محسن حسینی
: (به ترتیب ورود به صحنه) مرجان صادقی، فاطمه صارمی، الهه مونسی، شقایق سرسختی، مریم آشوری، لیلی جنیدی
محل اجرا:  تالار قشقایی – مجموعه تئاتر شهر
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن:۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا: ۱۸ مهر تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

: وحید مهدی‌زاده
: ساناز اسلامی
: عبد آتشانی
: سینا ییلاق بیگی
: محمد حسین درباغی فرد
: محمد حسین درباغی فرد، رضا سیدآبادی، ناصر ارباب
: احمد بابائیان، مصطفی جمالی، محمد حسن درباغی فرد، حمید برنا، فرزاد چوپانی، محمد کیالها
: رضا خضرایی
: مسلم رضایی
: محمد صادقی
: علیرضا هدایتی
: وحید مهدی زاده و محسن حسینی
: محسن حسینی
: ساناز اسلامی، شکوفه درویش اولادی و آزاده محتشم
: بابک جواهر پور
: خشایار حسامی

هزار حیله برانگیخت حافظ از سر فکر         در آن هوس که شود آن نگار رام و نشد

مضحکه ی «جنگنامه ی غلامان» اثر بهرام بیضائی تقلیدی در یک مجلس درباره سه سیاهان: الماس، مبارک و یاقوت که به خدمت ارباب خود یا به روایت نویسنده « پهلوانان پوشالی» یعنی ببرازخان، شیرباش خان و اژدرخان در آمده که از سطل‌های آب آنها در نبودشان، نگهداری کنند. زیرا پهلوانان مدام دن‌کیشوت وار با دشمنان خیالی خود در جنگ، نبرد و هراسند.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.