جنگ بازی


تئاتر فستیوال

: حسن حاجت پور
: عبد بناری
: عبد بناری، جواد وزیری، فرید عرب زاده، زینب فخار، مهسا انتشاری
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
  ۰۸ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸
  ۲۰:۳۰
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان
: پانته‌آ بهرام
: عماد عرب زاده، حسن جامعی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.