جوادیه (رامین معصومیان)


تئاتر فستیوال

: کهبد تاراج
: رامین معصومیان
:فرهاد مهرخیرانی، ناهید محمودی، حمیدرضا کمالپور، عقیل بهرامی
محل اجرا: تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
 تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹، تماشاخانه سپند
تلفن: ۸۶۰۳۷۸۰۷
  ۰۵ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۸:۴۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: مریم یاسین زاده
: حمیدرضا کشوردوست
: سبا حیدرخانی
: صادق سیادت
: گلاره روستایی
: سعید زارع محمدی
: عرفان راشد
: مرجان سعد الدین
: حمیدرضا کشوردوست، مرجان سعدالدین
: سپهر بهرامیان
: خشایار نصیر
: حمیدرضا کشور دوست، مرجان سعد الدین
: علی دولت آبادی
: علی دولت آبادی
: فاطمه علی پناهی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.