حیاط خانه حشمت خانم


تئاتر فستیوال

: عظیم موسوی
: (به ترتیب حروف الفبا) مژده ارجمند، سپیده دستینه، محمود راسخفر، حسین صادقیه، علی فتحعلی، سمیه کارگر، نگار مقدسی، مهدی نوری
محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
  ۲۱ آذر تا ۱۷ دی ۱۳۹۸
  ۱۹:۴۵
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.